Καφεκοπτεία Λουμίδη

About This Project

Anniversary edition squared gift box covered with blue textured paper and gold foil stamping in the lid.