Διεύθυνση: Λεωφ. Παλ. Καβάλας 262 (Λεωφ. Καβάλας 382) 12136 Περιστέρι

Τηλ: 210-5774810 – 210-5777610

e-mail: goldenpac@yahoo.gr