Ελάδιον

About This Project

Κουτί βιβλίο με εσωτερική πατούρα για ελαιόλαδο.

Λογότυπο: η ετικέτα της φιάλης έχει προστεθεί εξωτερικά στο κουτί.